MENU

Szczelina odbytu jest to ubytek anodermy czyli nabłonka znajdującego się w kanale odbytu.

  • wzmożone napięcie mięśni zwieraczy odbytu
  • niedokrwienie błony śluzowej kanału odbytu
  • infekcja gruczołów odbytowych
  • mechaniczne uszkodzenie przez twardy stolec

Najczęściej jest zlokalizowana w linii środkowej tylnej kanału odbytu

  • ból w trakcie i po oddaniu stolca
  • krwawienie w trakcie i po oddaniu stolca
  • świąd
  • pieczenie

Dokładny wywiad i badanie proktologiczne, które podczas pierwszej wizyty ze względu na ból może być utrudnione

Współczesne leczenie szczeliny jest leczeniem zachowawczym. Obejmuje zastosowanie maści obniżających napięcie mięśni zwieraczy odbytu. Leków ułatwiających wypróżnienie i działających przeciwbólowo. Istotnym elementem leczenia i zapobiegania nawrotom szczeliny jest dieta w której powinny znajdować się produkty bogate w błonnik (warzywa, owoce), duża ilość niegazowanej wody ok 2 litrów na dobę.

W przypadku nawrotów i nieskuteczności leczenia zachowawczego stosuje się leczenie operacyjne.